Tangram

Drvena didaktička slagalica Tangram kod djece razvija vještine rješavanja problema i logičkog mišljenja, perceptivno zaključivanje, vizualno-prostornu svijest i kreativnost. Tangram pomaže djeci da nauče osnovne geometrijske pojmove i razviju sposobnosti koje će im pomoći u boljem snalaženju u testovima osnovne aritmetike. Postoji više od 6.500 oblika i slika koji se mogu napraviti pomoću Tangram slagalice.

U ovom uputstvu je prikazano 80 kombinacija u dva nivoa: OSNOVNI i NAPREDNI.  

Dimenzija kutije: 19 x 19 x 3,5 cm

Sadržaj: 7 drvenih predmeta (dva velika pravougla trougla, jedan pravougli trougao srednje veličine, dva mala pravougla trougla, jedan kvadrat, jedan paralelogram) i uputstvo sa 80 ilustracija

Materijal: drvo, karton, papir