Mozgalica 2

Puno zadataka za mozganje i zabavu. Logički zadaci, zanimljive bojanke i lavirinti predstavljaju savršen način za razvijanje kognitivnih funkcija mozga kod djece.

Dimenzija: 21 x 21 cm

Broj zadataka: 25

Materijal: papir, ljepenka