Grafo Motorika

Razvija motoriku šake, vizuelnu percepciju i koordinaciju oko-ruka. Niz grafo-motoričkih zadataka učiniće vježbanje vrlo lakim i zabavnim.  

Dimenzija: 19,5 x 27,5 cm

Broj stranica: 24

Materijal: papir